Intézményi járványügyi intézkedési terv

Érvényes 2022. október 1-től visszavonásig minden tanulóra, szülőre, hozzátartozóra, pedagógusra, dolgozóra és az iskola helyiségeit bérlőkre.

2022. október 1-jétől az iskolába csak a következő egészségügyi biztonsági intézkedések betartásával lehet belépni és bent tartózkodni:

 • Reggel a szülő csak a kapuig kísérheti gyermekét, az iskolába nem léphet be.
 • Csak egészséges tanuló és dolgozó jöhet iskolába!
 • Belépéskor kézfertőtlenítés mindenkinek kötelező.
 • Napközben kötelező a gyakori, melegvizes, szappanos kézmosás, kézfertőtlenítés.
 • Az étkezés biztonságos lebonyolítása miatt az ebédeltetésre tanórán is sor kerülhet.
 • A köhögési, tüsszentési és mosdóhasználati etikett elsajátítása, betartása kötelező!
 • Nagy létszámú esemény megszervezése során (pl.: Martinstag, Trachttag) tekintettel kell lenni az alábbiakra:
 • alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (kézfertőtlenítés. szellőztetés, stb.)
 • zárttéri helyett lehetőség szerint szabadtéri program szervezése.
 • Az 1-4. osztályos napközis tanulók szüleinek írásban kell jelezniük, pontosan hány órakor jönnek gyermekükért, hogy a napközis tanító időben le tudja küldeni őket a bejárathoz. Szülő délután sem jöhet be az épületbe.
 • Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell.
 • A gyermek az iskolába orvosi igazolással vagy a karanténra vonatkozó határozatban rögzített időpontot követően térhet vissza.

Forrás:
Intézkedési terv a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről
7. verzió 2022. szeptember Belügyminisztérium