Jelentkezés a 2024/2025. tanév 1. osztályába

A jelentkezés jelentkezési lap és a szülői nyilatkozatok pontos kitöltésével, nyomtatásával, aláírásával és PDF formátumban, szkennelve az iskola email címére küldésével történik.

Email cím: titkarsag@arpad.delbudaitk.hu

 • Az iskola egy alkalommal tart szülői tájékoztatót, amelynek időpontja: 2023. októberében lesz.
 • Az iskola februárban és márciusban iskolára hangoló foglalkozásokat tart (Szervezés alatt!)
 • Jelentkezési határidő: 2023. április 26-tól 2024. március 31-ig.
 • A jelentkezés dokumentumai:
  • Jelentkezési lap és nemzetiségi nyilatkozatok (3 oldalas dokumentum)
  • Szülői nyilatkozat szülői felügyeleti jog gyakorlásáról
  • Szülői nyilatkozat életvitelszerű együttlakásról
  • Szülői nyilatkozat etika/hit- és erkölcstan oktatás választásáról
 • A felvételről az iskola igazgatója dönt.
 • A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. (Nkt. 50.§(1))

Felvétel során előnyben részesül az a kisgyermek,

 • akinek a szülője nyilatkozott a nemzetiségi hovatartozásáról. A nemzetiségi hovatartozás vállalása nem kötelező, ennek hiányában azonban nem érvényesíthető felvétel során a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 51.§(6) bekezdésében meghatározott előnyben részesítés. Nemzetiséghez nem tartozók csak akkor vehetik igénybe a nemzetiségi nevelést, oktatást folytató intézményt, ha az iskola a nemzetiség igényeinek kielégítése után szabad férőhellyel rendelkezik;
 • és/vagy akinek a testvére az intézmény tanulója;
 • és/vagy akinek a szülője munkáltatói igazolással igazolja, hogy munkahelye az iskola körzetében – a XXII. kerületben – található;
 • és/vagy akinek az iskola a lakóhelyétől egy km-en belül található.

Az iskola 2024. március hónapban előzetes értesítést küld a szülőknek az előjegyzésbe vételről a jelentkezési lapon megadott email címre.

Az előjegyzésbe vétel elfogadását a szülők visszaigazolják szintén elektronikus úton, vagy jelzik, hogy másik intézményt választottak.

A visszajelzések alapján az iskola összeállítja az első osztályba felvételre előjegyzett gyermekek végleges névsorát, amelyről 2024. április elején értesíti az érintett szülőket.

A beiratkozás az e-Kréta rendszerben online adatfeltöltéssel és személyes megjelenéssel  történik 2024. április közepén, egy központilag meghatározott időpontban.

(17/2013. (III. 1.) EMMI r. 1.§, 2.§,3. §,11.§, 12.§, 20/2012. (VIII. 31.) EMMI r. 24.§(4), (6), (7))

Intézményvezetés

Az Árpád Utcai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola nyolc évfolyamos általános iskola, fő feladata a német nemzetiségi nyelvoktató nevelés-oktatás, a Magyarországon és a kerületünkben élő németség hagyományainak ápolása. Az iskola hagyományos nyelvoktató nemzetiségi nevelést-oktatást folytat.

Az iskola 130 éves múltra tekint vissza. Az egykori Promontoron 300 évvel ezelőtt német telepesek kezdtek szőlőt művelni és kőbányászattal foglalkozni. Az első iskola az 1750-es években egy tanteremmel kezdte meg a működését a községben. A településen 1882-ig csak német nyelven beszéltek, és az iskolában német nyelven tanítottak.

A lélekszám emelkedése miatt az iskolát folyamatosan bővíteni kellett. Az 1880-as években Tóth József királyi tanfelügyelő közbenjárására állami fenntartású magyar tanítási nyelvű népiskolákat hoztak létre a tisztán németek által lakott Promontoron. A község nevét ebben az időben magyarosították, a települést 1886-tól Budafoknak hívták.

1882-ben a hegyen, a kőbányában is kialakítottak egy népiskolai tantermet. Ez a mai Árpád iskola elődje, a Budafok-kőbányai állami elemi népiskola, amely 1912-ben költözhetett új, végleges, jelenlegi épületébe.

A német nyelvet heti öt órában, csoportbontásban tanítjuk, további heti egy órában német nemzetiségi népismeret keretében ismerkednek a tanulók a német és sváb hagyományokkal.

Németországi cserekapcsolat segíti az élő német nyelv gyakorlását. Nyolcadik osztályos tanulóink német nyelvből A2 vagy B1 szintű DSD I nyelvvizsgával fejezhetik be általános iskolai tanulmányaikat, és a legjobb gimnáziumokba, középiskolákba nyernek felvételt.

Harmadik osztálytól informatikával, negyedik osztálytól angol nyelvvel is ismerkednek a tanulók.

A Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskolának kihelyezett tagozatai működnek iskolánkban: szolfézs, hegedű, zongora, gitár, furulya tanszak.

A mindennapos testedzést heti öt testnevelés óra biztosítja. A tanulók további sportolási lehetőségek közül válogathatnak: karate, foci, akrobatikus tánc. A gyógy-testnevelési ellátást is helyben biztosítjuk. Szakkörök, vetélkedők, hétvégi túrák, tanulmányi kirándulások és színházlátogatások teszik változatosabbá diákjaink életét.

A szabadidő és a tanítási szünetek hasznos eltöltése érdekében táborokat is szervezünk: német tábort, kerékpáros tábort, valamint hagyományos nyári tábort Balatonakaliban.

Az iskola kedvező földrajzi fekvésű, nyugodt, tiszta levegőjű környezetben található intézmény, a tantermek napfényesek, tágasak.

A színvonalas nevelő-oktató munkát német nyelvű információ-hordozókkal is ellátott könyvtár segíti.

Iskolánkba várunk mindenkit, aki magát a német nemzetiséghez tartozónak vallja, illetve a német nemzetiség hagyományaival azonosulni tud. A beiratkozás a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. számú törvény, továbbá a Dél-Budai Tankerületi Központ szabályzatai alapján történik.

Jelentkezési határidő: 2024. március 31.

A felvételről az intézményvezető dönt.

A sikeres iskolakezdés és iskoláztatás kulcsa az iskolaérett gyermek!