Mozgásszervi Vizsgálat Gyógytestnevelés Miatt

A gyógytestnevelésre való beutalás, illetve kategóriába sorolás a nevelési-oktatási intézmény orvosa által ellátandó iskolaegészségügyi feladat. (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről)
A tanév kezdetén a gyógytestnevelést tartó pedagógussal közösen megvizsgáljuk a korábban gyógytestnevelésre sorolt gyermekeket, valamint az új első osztályos tanulókat.
Elsősorban a gerinc mozgásait, a testtartást és a lábboltozatot vizsgáljuk. Ezzel tudjuk kiszűrni a leggyakoribb ortopédiai problémákat, melyek az adott izomcsoport célzott erősítésével eredményesen lehet korrigálni.
Legtöbbször hanyag testtartás, lúdtalp, gerincferdülés, gyenge hátizomzat és elhízás miatt kell gyógytestnevelésre irányítani a gyermekeket.
A korábbi tanévekben besoroltak felülvizsgálata azért szükséges minden tanévkezdéskor, mert ha már nem áll fenn a betegség, vagy probléma, akkor normál testnevelésre visszasorolhatóak a gyerekek.
A gyógytestnevelés órák az iskolai órarendben szereplő foglalkozások. Kategóriától függően a gyermek az órai részvételére testnevelésből kap osztályzatot. Ezeknek az óráknak a látogatása kötelező.

Testnevelési-alkalmassági kategóriák (2016.január szakmai ajánlás alapján):
I. kategória: könnyített testnevelés.
Könnyített órán vesz részt a tanuló, ha hosszabb betegség miatt fizikai állapota leromlott, kismértékű mozgásszervi, belgyógyászati elváltozása van, s emiatt a testnevelési órák egyes gyakorlatait nem végezheti. A könnyített testnevelés a testnevelési órák keretében vagy azok helyett is megszervezhető.
II. kategória: gyógytestnevelés
Ezen belül két csoportot különböztetünk meg.
II/A: a gyermek az iskolai testnevelés órákon részt vesz és gyógytestnevelésre is jár.
Orvosi javaslat alapján, a kötelező gyógytestnevelési és testnevelés órán is részt kell vennie. Gyógytesnevelés óra féléves és év végi osztályzatát a gyógytestnevelő tanár állapítja meg. A testnevelés jegyét a testnevelő tanár adja. Ezek külön tantárgyként szerepelnek az ellenőrzőjében.
II/B: a gyermek csak gyógytestnevelés órára jár.
A gyógytestnevelés foglalkozás heti három alkalommal kötelező, (ebből lehetőség szerint egy alkalom úszás lehet.) A gyógytestnevelés kivált két mindennapos testnevelési foglalkozást.

III. kategória: felmentett: a testnevelési órán való részvétel alól fel kell menteni, ha mozgásszervi, belgyógyászati stb. elváltozása nem teszi lehetővé a gyógytestnevelési órán való részvételét. Ehhez szakorvosi vizsgálatra, javaslatra is szükség van, melyet az iskolai védőnőhöz kell eljuttatni.

Hiányzások:
A több napos hiányzásról szóló orvosi igazolás fénymásolatát egy héten belül kell leadni.
Félévente 3 alkalommal igazolhat hiányzást a szülő. A gyógytestnevelésről való hiányzás beleszámít az éves hiányzásba. Az igazolatlan mulasztásokról a gyógytestnevelő havonta értesíti az iskolát.
A 30%-os hiányzási szabály a gyógytestnevelés órákra is érvényes. Elégtelen jelenlét pótvizsgát is vonhat maga után.
A tanuló kötelessége az órákon pontosan, ékszerek nélkül, sportruházatba átöltözve megjelenni, a tájékoztató füzetet az órákra elhozni, társai és a saját épségére vigyázni.

A tanév vége felé, általában májusban ismételt vizsgálatot végzünk, összehasonlítva az őszi eredménnyel. Az esetleges kategóriaváltozást, „gyógytestnevelésből kisorolást” rögzítjük a következő tanév elejére vonatkozóan.